TEL: 021-66758401
لوگوی تکنیک ابزار

BSW ������ ����������

گیج رینگی BSW برای اندازه گیری رزوه خارج لوله های اینچی استفاده میشود

گیج رینگی برو نرو رزوه 1/4 BSW  ASIMETOاسیمتو  BSW گیج رینگیگیج رینگی برو نرو رزوه 1/4 BSW
ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگی
شماره فنی :
692-01-3

موجود
قیمت گیج های رینگی اینچی برو نرو BSW - لیست قیمت گیج های توپی و رینگی اسیمتو ASIMETO - قیمت انواع گیج های اسیمتو - گیج اسیمتو قیمت مناسب ASIMETOاسیمتو  BSW گیج رینگیقیمت گیج های رینگی اینچی برو نرو BSW - لیست قیمت گیج های توپی و رینگی اسیمتو ASIMETO - قیمت انواع گیج های اسیمتو - گیج اسیمتو قیمت مناسب
ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگی
شماره فنی :
692-03-3 692-03-4

موجود
گیج رینگی برو نرو رزوه 5/16 BSW ASIMETOاسیمتو  BSW گیج رینگیگیج رینگی برو نرو رزوه 5/16 BSW
ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگی
شماره فنی :
692-02-3 692-02-4

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-66758401
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation