TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

کولیس عمق سنج لبه دار

عمق سنج لبه دار برای اندازه گیری شیار داخل لوله به کار میرود که به دو مدل عمق سنج لبه دار معمولی و عمق سنج لبه دار دیجیتال میباشد

عمق سنج لبه دار 15 سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 15 سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
322-06-2

موجود
عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
322-12-2

موجود
عمق سنج لبه دار 20سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 20سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
322-08-2

موجود
عمق سنج لبه دار 15 سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 15 سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :


موجود
عمق سنج دو لبه دار15 سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دو لبه دار15 سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
331-06-2

موجود
عمق سنج دو لبه دار 20 سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دو لبه دار 20 سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
331-08-2

موجود
عمق سنج دو لبه دار 20 سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دو لبه دار 20 سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
331-08-2

موجود
عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
331-12-2

موجود
عمق سنج دیجیتال لبه دار 15 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال لبه دار 15 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
322-06-5

موجود
عمق سنج لبه دار 20 سانت دقت 0/011 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 20 سانت دقت 0/011
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
322-8-5

موجود
عمق سنج دیجیتال لبه دار 30 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال لبه دار 30 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :


موجود
عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 15 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 15 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
323-06-5

موجود
عمق سنج دیجیتال دولبه دار 20 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال دولبه دار 20 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
323-08-5

موجود
عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 30 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 30 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
323-12-5

موجود
عمق سنج لبه دار 15 سانت دقت 0/05 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 15 سانت دقت 0/05
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1248-1501

موجود
عمق سنج لبه دار 20 سانت دقت 0/05 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 20 سانت دقت 0/05
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1248-2001

موجود
عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1248-3001

موجود
عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج لبه دار 30 سانت دقت 0/05
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1248-3001

موجود
عمق سنج دولبه دار 15 سانت دقت 0/05 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دولبه دار 15 سانت دقت 0/05
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1240-150

موجود
عمق سنج دولبه دار 20 سانت دقت 0/05 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دولبه دار 20 سانت دقت 0/05
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1240-200

موجود
عمق سنج دولبه دار30 سانت دقت 0/05 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دولبه دار30 سانت دقت 0/05
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1240-300

موجود
عمق سنج دیجیتال لبه دار 15 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال لبه دار 15 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1142-150

موجود
عمق سنج دیجیتال لبه دار 20 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال لبه دار 20 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1142-200

موجود
عمق سنج دیجیتال لبه دار 30 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال لبه دار 30 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1142-300

موجود
عمق سنج دیجیتال دولبه دار 15 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال دولبه دار 15 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1144-150

موجود
عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 20 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 20 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1144-200

موجود
عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 30 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 30 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج لبه دار
شماره فنی :
1144-300

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation