TEL: 021-66758401
لوگوی تکنیک ابزار

���������� ������ ������ ��������������

عمق سنج دیجیتال برای اندازه گیری عمق به کار میرود و یکی از نمونه های عمق سنج عمق سنج دیجیتال میباشد

عمق سنج دیجیتال 15 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال عمق سنج دیجیتال 15 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
327-06-7

موجود
عمق سنج دیجیتال 20 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال عمق سنج دیجیتال 20 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
327-08-7

موجود
عمق سنج دیجیتال 30 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال عمق سنج دیجیتال 30 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
327-12-7(0)

موجود
کولیس دیجیتال شیار خارج 20 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال کولیس دیجیتال شیار خارج 20 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
309-08-3

موجود
کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک 30-0 سانت دقت 0/01 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک 30-0 سانت دقت 0/01
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
321-01-0

موجود
کولیس عمق سنج دیجیتال 15سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال کولیس عمق سنج دیجیتال 15سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
1141-150

موجود
عمق سنج دیجیتال 20 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال عمق سنج دیجیتال 20 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
1141-200

موجود
عمق سنج دیجیتال 30 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال عمق سنج دیجیتال 30 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
1141-300

موجود
عمق سنج دیجیتال 50 سانت دقت 0/01 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال عمق سنج دیجیتال 50 سانت دقت 0/01
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج دیجیتال
شماره فنی :
1141-500

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-66758401
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation