TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

���������� ������ ������ ������������

عمق سنج معمولی برای اندازه گیری عمق به کارمیرود و یکی از نمونه های عمق سنج معمولی عمق سنج انالوگ یاعمق سنج ورنیه میباشد

عمق سنج 15 سانت دقت 0/02 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج 15 سانت دقت 0/02
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
321-06-2

موجود
عمق سنج 20 سانت دقت 0/02 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج 20 سانت دقت 0/02
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
321-08-2

موجود
عمق سنج 30 سانت دقت 0/02 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج 30 سانت دقت 0/02
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
321-12-2

موجود
عمق سنج 50 سانت دقت 0/02 ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج 50 سانت دقت 0/02
ASIMETOاسیمتو کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
321-20-2

موجود
عمق سنج 15 سانت دقت 0/02 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج 15 سانت دقت 0/02
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
1240-1501

موجود
عمق سنج 20 سانت دقت 0/02 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج 20 سانت دقت 0/02
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
1240-2001

موجود
عمق سنج معمولی 30 سانت دقت 0/02 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج معمولی 30 سانت دقت 0/02
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
1240-3001

موجود
عمق سنج 50 سانت دقت 0/02 INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی عمق سنج 50 سانت دقت 0/02
INSIZEاینسایز کولیس عمق سنج معمولی
شماره فنی :
1240-5001

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation