TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

FEIDA فیدا

FEIDA فیدا logoتکنیک ابزار نوین نمایندگی فروش محصولات فیدا

ابزار تراشکاری FEIDA فیدا

مته 0/5 مرغک FEIDA فیدا logo

مته

مته 0/5 مرغک
مته مرغک FEIDA فیدا


موجود
مته 1 مرغکFEIDA فیدا logo

مته

مته 1 مرغک
مته مرغک FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 12 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 12 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 14 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 14 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر17 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر17 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 16 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 16 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 18 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 18 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 19 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 19 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 20 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 20 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 21 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 21 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 22 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 22 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 23 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 23 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر24 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر24 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 25 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 25 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 26 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 26 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 27 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 27 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 29 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 29 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 30 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 30 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 32 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 32 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 34 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 34 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 35 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 35 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 37 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 37 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 40 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 40 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 42 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 42 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 45 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 45 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 46 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 46 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 48 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 48 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبز 50 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبز 50 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گرد 51 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گرد 51 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 52 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 52 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 55 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 55 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 57 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 57 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 60 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 60 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 64 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 64 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 65 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 65 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 67 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 67 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 68 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 68 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 70 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 70 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 73 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 73 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 76 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 76 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 79 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 79 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 80 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 80 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 83 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 83 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 85 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 85 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 86کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 86کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 89 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 89 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 90 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 90 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 92 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 92 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 95 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 95 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 98 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 98 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 100 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 100 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 102 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 102 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 105 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 105 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 108 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 108 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 111 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 111 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 114 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 114 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 120 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 120 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 121کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 121کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 125 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 125 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 127 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 127 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 130 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 130 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 132 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 132 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 135 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 135 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 140 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 140 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 146 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 146 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 150 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 150 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 152 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 152 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 155 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 155 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 160 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 160 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 165 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 165 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 168 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 168 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر170 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر170 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 175 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 175 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 180 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 180 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 185 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 185 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 190 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 190 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 195 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 195 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 200 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 200 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 210 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 210 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 220 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 220 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
مته گردبر 230 کبالت FEIDA فیدا logo

مته

مته گردبر 230 کبالت
مته گردبر معمولی FEIDA فیدا


موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation